Mutter : Daisy Coon Heidi**red classic tabby**

Vater : Ascent Irwin**blue smoke**

geboren am 09.02.2020


Penicillu's Calimero 

red classic tabby (MCO d22)

AUSGEZOGEN


Penicillu's Chin Ho Kelly

red silver classic tabby (MCO ds22)

BLEIBT

13 wochen
13 wochen